Encyklopedie dějin Jihlavy

Popice u Jihlavy

Popice u Jihlavy


 • katastr

  Popice u Jihlavy


 • popis lokality

  Popice u Jihlavy
  Obec Popice leží na poměrně výrazném svahu se sklonem k východu až jihovýchodu. Jedná se z hlediska půdorysného uspořádání, o klasickou vrcholně středověkou zemědělskou osadu, vzniklou vysazením v období tzv. vrcholně středověké emfyteutické kolonizace, která v českomoravském prostoru probíhala po celé 13. století. Historická zmínka, vážící se k Popicím pochází z roku 1483 a to v souvislosti s jejich odkoupením. Centrem osady je poměrně rozsáhlé prostranství nepravidelně pravoúhlého půdorysu, přičemž za nejstarší jádro vsi možno považovat stavby právě okolo návsi. Ty by pak vytvářely klasické pravidelné až okrouhlicové uspořádání. Příznačně pak v areálu, respektive nad vsí směrem do svahu, se nachází prameniště Popického potoka, který je základním vodním zdrojem a z Popic odtéká směrem k východu. Nadmořská výška lokality se pohybuje okolo 612-655 m.n.m.


 • archeologické lokality

  Popice u Jihlavy, vodovod 2004


 • autor

  HejhalAktualizováno: 08. 01. 2013