Encyklopedie dějin Jihlavy

Přibyslavice

Přibyslavice


  • popis lokality

    Přibyslavice
    Obec je poprvé zmíněna roku 1224 jako správní centrum Přibyslavické provincie. Podle rozboru J. Šebánka se přibyslavická provincie kryla s přibyslavickou farností a k roku 1224 zahrnovala tyto lokality: Přibyslavice, Brtnice, Petrovice, Šašovice, Lhota, Radonín, Číchov, Bransouze a Novou Ves (ta byla ovšem v majetku třebíčských benedktinů, Šebánek 1933, 8-9). Centrem obce byl dvorec s kostelem sv. Anny. Stavba se nachází na terénní hraně nad nivou řeky Jihlavy, na jejím pravém (jižním) břehu). V obci proběhly archeologické výzkumy, které se soustředily jak na stavbu kostela a jeho bezprostřední okolí, tak i na intravilán obce.


  • autor

    HejhalAktualizováno: 08. 01. 2013