Encyklopedie dějin Jihlavy

Palackého ulice - Dřevo, Palackého ulice, Jihlava

Dřevo, Palackého ulice, Jihlava


 • součást lokality

  Palackého - Palackého ulice, STL, Jihlava, 2010


 • katastr

  Jihlava

 • trať

  Palackého ulice


 • popis lokality

  Rozsahem nevelký soubor artefaktů vyrobených ze dřeva získaných při ZAV v horní části ulice Palackého, přibližně v místech křížení s ulicí Husova. Část pochází z komunikačních vrstev, část ze zásypu zahloubeného objektu. K nálezům, vyzvednutým ze zásypů v trati dnešní komunikace patří několik dýh ze skládaných misek, drobný fragment dlabané či soustružené misky, šindel, část dlabaného koryta, několik stavebních či zajišťovacích kolíků a jinak opracovaných zlomků dřev. Soubor nalezený v zásypu zahloubeného objektu je již více zajímavý. Je to zejména díky nálezu fragmentu jednoduchého ševcovského kopyta a kolíku krátkým hraněným trnem a velkou hranatou hlavicí, který by také mohl souviset s ševcovskou výrobou. K dalším zajímavým nálezům patří dvě dýhy ze skládaných misek a fragment v průřezu téměř kulaté násady. Zbytek nálezů se řadí do kategorie méně či lépe tvarovaných kolíků různé funkce a dnes již neidentifikovatelných, avšak téměř vždy opracovaných fragmentů i celých předmětů (polotovarů?). Oba dílčí soubory lze datovat do 13. století, spíše však až do jeho druhé půle.


 • obrazy

  img0633.jpg


 • prameny, literatura


 • archeologické lokality

  Palackého ulice, STL Jihlava 2010


 • autor

  HochAktualizováno: 03. 01. 2013

Jihlava, Palackého ul., dřevo, autor: Archaia Brno