Encyklopedie dějin Jihlavy

Jakubské náměstí - Jakubské náměstí - Jakubské náměstí, hřbitov, náhrobní kámen, Jihlava, 1998

Jakubské náměstí, hřbitov, náhrobní kámen, Jihlava, 1998


 • katastr

  Jihlava

 • trať

  Jakubské náměstí


 • popis lokality

  Jakubské náměstí, hřbitov, náhrobní kámen, Jihlava, 1998
  V dubnu 1998 byl při kopání drenážní rýhy na severní straně kostela sv.Jakuba v Jihlavě objeven masivní žulový blok s nápisem ze 16.století. Jednalo se o starý náhrobní kámen z dnes už zrušeného městského hřbitova, který se rozkládal v okolí chrámu. Hřbitov sloužil veřejnosti do r.1594, pak do r.1784 zde bývaly pochovávány už jen vyjímečné osobnosti. V r.1819 byla zbourána hřbitovní zeď a plocha se postupně proměnila v Jakubské náměstí. Řada náhrobních kamenů byla později umístěna k obvodové zdi kostela, ale většina skončila při terénních úpravách v zemi. Kámen byl odkryt asi 50cm od východního rohu barokní kaple Bolestné Panny Marie v hloubce 60cm pod současným povrchem. Nacházel se pod současnou černohnědou kulturní vrstvou ve vrstvě hnědé barvy s úlomky cihel a kamenů, jež s největší pravděpodobností vznikla již v době přístavby barokní kaple na počátku 18.století. Náhrobek se proto nenacházel v původní poloze. S velkou pravděpodobností byl hrob včetně náhrobníku původně v místech kaple a na nové místo byl přemístěn v době její stavby. To potvrzuje skutečnost, že pod kamenem ani v okolí nebyly nalezeny žádné kosterní pozůstatky. Po vyzvednutí byl kámen převezen do Muzea Vysočiny v Jihlavě, kde byl očištěn a zdokumentován.


 • ulice

  Jakubské náměstí


 • Spádová obec

  Jihlava


 • archeologické lokality

  Hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího Jakubské náměstí Jihlava 2005–2007
  Jakubské náměstí Jihlava
  místní název: ad ecclesiam parrochialem


 • archeologické výzkumy

  1998 Jihlava, Jakubské náměstí, hřbitov u kostela sv. Jakuba Většího


 • archeologické nálezy

  náhrobník: Náhrobník, Pinter


 • autor

  ZimolaAktualizováno: 02. 01. 2013