Encyklopedie dějin Jihlavy

Kanalizace a rekonstrukce vodovodu, Větrný Jeníkov, 2010

Kanalizace a rekonstrukce vodovodu, Větrný Jeníkov, 2010


 • katastr

  Větrný Jeníkov


 • popis lokality

  Kanalizace a rekonstrukce vodovodu, Větrný Jeníkov, 2010
  Na zkoumaných profilech byly na několika místech zachyceny vrstvy antropogenního původu (vzniklé lidskými aktivitami), případně vrstvy přírodního původu, ale doprovázené archeologickými nálezy. Podrobněji byla dokumentována „nálezová místa“ 1-5 (viz plánek). Nejstarší zjištěné lidské aktivity byly datovány do vrcholného středověku, rámcově 1. pol. (?) 13.–14. století. Ty byly reprezentovány nálezem fragmentů keramiky, uložených v sedimentárním souvrství, které můžeme interpretovat jako pozůstatek původní vodoteče, potoka. Toto souvrství bylo dokumentováno na více místech stavby. Na dvou místech byly dokumentovány zbytky kamenných staveb. Nálezové místo 2 nelze interpretovat. Kamenné základy na nálezovém místě 5 patřily obytnému domu, který byl postaven pravděpodobně po roce 1836 a zanikl po roce 1953.


 • obrazy

  img0109.jpg

  img0111.jpg img0110.jpg


 • Spádová obec

  Větrný Jeníkov


 • archeologické lokality

  Větrný Jeníkov


 • archeologické výzkumy

  2010 Větrný Jeníkov, kanalizace a rekonstrukce vodovodu


 • autor

  HejhalAktualizováno: 02. 01. 2013

Větrný Jeníkov, kanalizace, mapa. Autor: P. Hejhal.