Encyklopedie dějin Jihlavy

Smrčná na Moravě, plynofikace obce, 2004

Smrčná na Moravě, plynofikace obce, 2004


 • katastr

  Smrčná na Moravě


 • popis lokality

  Smrčná na Moravě, plynofikace obce, 2004
  V červnu a červenci 2004 proběhl archeologický výzkum vyvolaný výkopovými pracemi spojenými s plynofikací obce. Výkopy se nacházely v celém intravilánu obce.
  Pod vrstvou ornice se místy nacházejí málo výrazné recentní navážkové vrstvy, související zřejmě s drobnými úpravami terénu a novověké komunikační horizonty. Na většině trasy výkopu byl na stěnách rýhy sledován půdní typ. Na severozápadním okraji obce byla ve výkopu dokumentována keramika, kterou můžeme datovat do 2. poloviny 13. století.


 • archeologické lokality

  Smrčná


 • archeologické výzkumy

  2004 Smrčná, plynofikace


 • autor

  HejhalAktualizováno: 02. 01. 2013