Encyklopedie dějin Jihlavy

Palackého - Palackého ulice, STL, Jihlava, 2010

Palackého ulice, STL, Jihlava, 2010


 • katastr

  Jihlava


 • popis lokality

  Palackého ulice STL, Jihlava, 2010
  Záchranný archeologický výzkum v Palackého ulici na stavbě rekonstrukce plynovodu (STL) prováděla Archaia Brno, o.p.s., pobočka Jihlava v roce 2010.
  Záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavebními pracemi při rekonstrukci a výměně STL plynovodu v trase současné komunikace. Zachyceno bylo zejména geologické podloží a na něj navazující komunikační a odpadní vrstvy, datovatelné do 13. století a dále. V části zkoumané trasy zvodněné zásypy umožnily dochovat menší množství drobnějších nálezů z organických materiálů (dřevo, kůže). Částečně zachytit se podařilo také dřevěné potrubí původního městského vodovodu, a to hned ve dvou fázích (více viz heslo Jihlavský vodovod). Z nemovitých památek jsou zajímavými objevy relikt dřevěné nadzemní stavby a do podloží zahloubený objekt, pravděpodobně suterén, obojí datovatelné do 13. století.


 • obrazy

  img0639.jpg


 • archeologické lokality

  Kůže Palackého ulice Jihlava
  Dřevo Palackého ulice Jihlava


 • ulice

  Palackého


 • Spádová obec

  Jihlava


 • archeologické lokality

  Dřevo Palackého ulice Jihlava
  Kůže Palackého ulice Jihlava


 • archeologické výzkumy

  2010 Jihlava - Palackého (plyn STL)


 • autor

  HochAktualizováno: 02. 01. 2013

Jihlava, Palackého ul., STL, 2010, autor: Archaia Brno.