Encyklopedie dějin Jihlavy

Palackého - Palackého ulice - Kůže, Palackého ulice, Jihlava

Kůže, Palackého ulice, Jihlava


 • součást lokality

  Palackého - Palackého ulice, STL, Jihlava, 2010


 • katastr

  Jihlava

 • trať

  Palackého ulice


 • popis lokality

  Kůže, Palackého ulice, Jihlava
  Menší soubor artefaktů vyrobených z kůží získaných při ZAV v horní části ulice Palackého, přibližně v místech křížení s ulicí Husova. Část pochází z komunikačních vrstev, část ze zásypu zahloubeného objektu. Materiál z tohoto místa je možné považovat za odpad z ševcovské dílny, neboť se zde nalezl také fragment jednoduchého ševcovského kopyta. Samotný soubor se skládá z přibližně 54 jednotlivých artefaktů, často však rozdělených na více částí. Naprostou převahu mají lépe neidentifikovatelné kusy vyčiněných usní s většími či menšími stopami po pracovních postupech (více viz heslo Obuv). Tyto fragmenty nelze považovat za nic jiného než za dále neupotřebitelný odpad z obnošených věcí či řemeslné výroby. Naopak k zajímavým nálezům můžeme zařadit část svršku vyšší škorně se třemi řadami dvojitých otvorů sloužících k protažení zavazovacích řemínků. Obuv nosila patrně žena či odrostlejší dítě a vyhozena byla jistě z důvodu značného opotřebení. Dílec s jedním párem těchto otvorů se v souboru vyskytl ještě jeden. Ze spodkových částí se podařilo vyzvednout pouze dva fragmenty podešví. K obuvi náleží také několik dílců vyztužovacích, především tzv. opatek a také dílce opravné, zastoupené podešvi podobné podrážce. Několik dalších dílců je přinejmenším diskutabilních, jedná se jmenovitě o část špatně dochovaného předmětu, který se svým tvarem nejvíce přibližuje drobné pochvě na nůž a dílec, který lze např. interpretovat jako svrchní zavírací část brašny (tobolky). Zdali je však tomu skutečně tak, již bohužel nejde s jistotou říci. Datování všech nalezených artefaktů spadá do 13. století, pravděpodobné však až do jeho druhé půle. Celkově zle soubor označit za menší a z hlediska zastoupených předmětů vcelku běžný. Dochovaný materiál je navíc vinnou tehdejšího zacházení často ve velice špatném stavu.


 • obrazy

  img0638.jpg


 • ulice

  Palackého


 • Spádová obec

  Jihlava


 • archeologické lokality

  Palackého ulice, STL Jihlava 2010


 • archeologické výzkumy

  2010 Jihlava - Palackého (plyn STL)


 • autor

  HochAktualizováno: 02. 01. 2013

Jihlava, Palackého ul., kůže, autor: Archaia Brno.