Encyklopedie dějin Jihlavy

Jihlavský vodovod

Jihlavský vodovod


 • popis lokality

  Jihlavský vodovod patří k nejstarším v našich zemích. První písemná zmínka o něm se vztahuje k privilegiu moravského markraběte Jošta vydaného v roce 1389. Markrabě v něm povoluje měšťanům ponechat si výtěžky z již postaveného vodovou a použít je na prospěšné účely. Výstavba vodovodu nebyla jednoduchá a laciná záležitost, v této době náležel k nejsložitějším technologickým zařízením vůbec.Tento fakt vypovídá o tehdejším celkovém významu Jihlavy i její ekonomické síle.Voda byla do města přiváděna dřevěnými rourami, které zhotovovali speciální řemeslníci, tzv. rúrníci. Její zdroj se nalézal pravděpodobně až v 4 km vzdálené soustavě rybníků u obce Pístov. Samotné roury byly vyráběny ze vzrostlých stromů a vrtané ručně velkými nebozezy. Spojovány byly zasazením do sebe za pomoci železných spojek, které jsou dnes často jediným dokladem přítomnosti celého zařízení. O chod vodovodu se pak staral rúrmistr, kterých v Jihlavě v první pol. 15. století známe hned několik. Tímto potrubím byla voda rozváděna do kašen na náměstí a do vodárenské věže. Ta stála u hradeb v místech dnešního Mahlerova parku a ve své době byla opět vcelku složitým technickým zařízením. Soukromý rozvod vody do domů byl městkou radou povolován jen zcela výjimečně. Postupem času však byly zřizovány veřejné kašny i tam (např. v ulici Matky Boží, nebo dnešní Hluboké) .
  V této podobě fungoval jihlavský vodovod až do počátků 17. století, kdy však již přestal svou kapacitou stačit. Město se od dob jeho položení rozrostlo na téměř dvojnásobný počet obyvatel a také pístovský zdroj přestával vyhovovat. Bylo rozhodnuto, že bude postaven vodovod nový. Smlouva se štýrským stavitelem Matyášem Lochnerem byla uzavřena 19. října 1615. Vodovod byl veden od dnešní obce Smrčná, kde využíval pramene Zlatého potoka, z části rourami dřevěnými, z části olověnými. Celé dílo bylo dokončeno 21. dubna 1618. V této podobě vydžel až do konce 19. století, kdy bylo přistoupeno k výstavbě zbrusu nového vodovodu.


 • obrazy

  img0635.jpg


 • prameny, literatura


 • archeologické lokality

  Vodní hospodářství Jihlavsko


 • autor

  HochAktualizováno: 01. 01. 2013

Jihlava, vodovod, autor: Archaia Brno.