Encyklopedie dějin Jihlavy

Vodní hospodářství, Jihlavsko

Vodní hospodářství, Jihlavsko


 • popis lokality

  Vodní hospodářství, Jihlavsko
  Zajištění kvalitní pitné vody bylo životně důležitým bodem v životě každého středověkého města, Jihlavu nevyjímaje. Po dlouhou dobu však byla tato záležitost ponechána v rukou jeho obyvatel, kteří si vodu opatřovali různým způsobem, z tekoucích zdrojů, zachytáváním dešťové, hloubením studní aj. Kolem vody, zejména jejího přísunu přes pozemky různých měšťanů a s tím spojeného znečištění, také vnikala řada pří a soudních sporů. Problém s přísunem vody byl v Jihlavě na sklonku 14. století zmírněn výstavbou dřevěného vodovodu, jednoho z nejstaršího v našich zemích. Veden byl pravděpodobně od Pístova, kde jej zásobovala soustava rybníků (o jihlavském vodovodu více v samostatném hesle). Voda však nebyla rozváděna do jednotlivých domů, ale do kašen, popřípadě do vodárenských věží. Jihlavská věž tak patřila opět k nejstarším stavbám tohoto druhu u nás.
  Voda však nesloužila pouze do kuchyně, neméně důležitou roli hrála v městském hospodářství. Nezbytná byla pro řemesla, zejména mlynáře a koželuhy. Ti dali dokonce název celému jihlavskému předměstí, který se udržel dodnes. Značnou spotřebu měli také sladovníci a pivovarníci, kteří za její nadměrné užívání platili zvláštní poplatky. Značné množství spotřebovali také soukeníci či lazebníci, kteří jsou ve městě také doloženi.
  Specifikou roli však hrála voda v jihlavském okolí. Město založené jako horní potřebovalo značný přísun tekoucí vody na práce spojené s těžbou drahého kovu. Naopak nežádoucí se stávala při hloubkových pracích. Z písemných záznamů víme o rozsáhlých záplavách, které postihovaly jihlavské doly a znemožňovaly tak práci. K jejímu odstranění sloužily zejména odvodňovací štoly. Z písemných pramenů však víme, že i přes to byly jihlavské doly pravidelně stíhány záplavami až do té míry, že na pomoc bylo nutné povolávat specialisty.


 • obrazy

  img0641.jpg

  img0635.jpg


 • prameny, literatura


 • archeologické lokality

  Jihlavský vodovod


 • autor

  HochAktualizováno: 31. 12. 2012

Jihlavsko, vodní hospodářství, autor: Archaia Brno.