Encyklopedie dějin Jihlavy

Kámen, Kostel sv. Kunhuty, Kostelec u Jihlavy

Kámen, Kostel sv. Kunhuty, Kostelec u Jihlavy


 • součást lokality

  Kostel sv. Kunhuty, Kostelec u Jihlavy


 • katastr

  Kostelec u Jihlavy


 • popis lokality

  Kámen, Kostel sv. Kunhuty, Kostelec u Jihlavy
  Podloží lokality je tvořeno silně zvětralým cordierit-biotitickým migmatitem přecházejícím místy do sillimanit-biotitické pararuly a deluviálními sedimenty. Obvodová zeď lodi s předzákladem a základ apsidy byly složeny z ostrohranných bloků dvojslídného granitu centrálního plultonu moldanubika, tedy z velice kvalitní suroviny regionálního původu se zdroji ve vzdálenosti několika kilometrů (např. vrch „Čeřínek“). Ze stejné suroviny je i kruhový základ v podlaze uprostřed lodi – jde o pečlivě obroušené půlměsícovité segmenty sloužící snad jako základ středověké křtitelnice (kontext 907). S hrubším otesáváním granitových bloků přivážených z primárních zdrojů na stavbu kostela souvisí úštěpy a ploché zlomky granitu nalézané ve středověkých vrstvách v interiéru. Zajímavostí jsou zvětralé kousky krystalického vápence ve vrstvě č. 113 odkryté v sakristii. Ten byl zřejmě využíván na pálení vápna pro výrobu malty, omítky a ličky. Přímo na místě stavby kostela tak byla v provozu s největší pravděpodobností druhotná dílna na opracovávání bloků granitu určených pro obvodové zdi a snad i vápenická pec(?), kde byl pálen krystalický vápenec dovážený ve formě štěrku či větších úlomků suroviny z blíže neurčených vzdálenějších zdrojů.


 • Spádová obec

  Kostelec u Jihlavy


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku"


 • archeologické výzkumy

  2008 Kostelec u Jihlavy, kostel sv. Kunhuty, sanace vlhkého zdiva


 • autor

  VokáčAktualizováno: 31. 12. 2012