Encyklopedie dějin Jihlavy

Kostel sv. Vavřince, Vyskytná nad Jihlavou, 2006

Kostel sv. Vavřince, Vyskytná nad Jihlavou, 2006


 • katastr

  Vyskytná nad Jihlavou


 • popis lokality

  Kostel sv. Vavřince, Vyskytná nad Jihlavou, 2006
  Během časově náročného záchranného archeologického výzkumu se podařilo zjistit celkem tři výrazné časové horizonty. První období je spojeno se založením kostela v první polovině 13. století. V této době byla na malém návrší nad řekou Jihlavou postavena budova kostela v románsko-gotickém slohu. Její krátká loď byla postavena na obdélném půdoryse s lehce vyosenou předsíní nebo věží v západní části a na druhé – východní straně zakončena půlkruhovou apsidou. Kostel vyhořel někdy v průběhu druhého období (15. století) a pravděpodobně ve 2. polovině 15. století nebo v 1. polovině století následujícího byl opravován. V jeho západní části zanikla „předsíň – věž“ na úkor rozšíření lodi na dnešní velikost a pravděpodobně bylo i prodlouženo kněžiště na straně východní. Zároveň je osazen i nový vchod v pozdněgotickém stylu v severní zdi, který spojoval chór se sákristií. Zazděný vchod v obvodové zdi lodi na protější straně naznačuje umístění původní sakristie na jižní straně kostela. Na přelomu 15. a 16. století byla také s největší pravděpodobností postavena dnes stojící věž. Třetí období reprezentují barokní úpravy chrámu v 17. – 18. století. V barokním duchu byly upraveny fasády kostela, interiér lodi i presbytáře byl vybaven podlahou ze čtvercových dlaždic a náhrobních kamenů.
  Kostel byl stavebně upravován i v následujících obdobích. V roce 1948 byl zazděn výklenek na jižní straně presbytáře, kde byla nalezena skleněná láhev se zprávou o zednických pracech. Mimo jiné autor neopoměl zaznamenat, že prezidentem je soudruh Klement Gottwald. Zpráva se v současné době nachází ve Státním okresním archivu v Jihlavě. Archeologický výzkum vesnického kostelíka ve Vyskytné nad Jihlavou přináší první zásadní informace o osídlení vyskytenského mikroregionu a stavební podobě jedné z nejstarších kamenných budov v jihlavském regionu.


 • archeologické lokality

  Keramika Kostel sv. Vavřince Vyskytná nad Jihlavou


 • Spádová obec

  Vyskytná nad Jihlavou


 • archeologické výzkumy

  2005-2007 Vyskytná nad Jihlavou, kostel sv. Vavřince


 • autor

  ZimolaAktualizováno: 02. 01. 2013