Encyklopedie dějin Jihlavy

Kostel sv. Jakuba Většího, Vílanec, 2009

Kostel sv. Jakuba Většího, Vílanec, 2009


 • katastr

  Vílanec


 • popis lokality

  Kostel sv. Jakuba Většího, Vílanec, 2009
  Kostel stojí na návrší nad vsí uprostřed hřbitova obehnaného kamennou zdí. Jde o jednolodní stavbu s polygonálním presbytářem orientovanou ve směru východ - západ, s hranolovou věží v západním průčelí (původní věž zachována do 1. patra), se sakristií na jihu a s obdélnou gotickou kaplí, původní sakristií na severní straně presbytáře. Presbytář je zaklenutý jedním křížovým polem žebrové klenby, do lodi se otevírá lomený triumfální oblouk. Na severozápadní straně lodi se zachoval zbytek lesény na římse a v jižní zdi lodi byl nejspíše původní vstup. Farní kostel sv. Jakuba postavený ve 40. – 60. letech 13. století, tedy v době rozmachu jihlavských církevních staveb, se uvádí již k roku 1327 (HOSÁK 1933, 12), kdy patronát údajně již přes šedesát let držela vdova Gertruda Schoberová. V 60. letech 17. století byl kostel, zejména věž, opraven a barokně přestavěn. Nová sakristie byla přistavěna ke kněžišti až roku 1856 (RICHTER 1961, 33-37).


 • archeologické lokality

  Keramika Kostel sv. Jakuba Většího Vílanec


 • archeologické lokality

  Vílanec


 • archeologické výzkumy

  2009 Vílanec, farní kostel sv. Jakuba Většího, interiér
  2008 Vílanec, farní kostel Sv. Jakuba, exteriér


 • autor

  VokáčAktualizováno: 02. 01. 2013