Encyklopedie dějin Jihlavy

Křížová - Křížová ulice - Pohřebiště, Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava

Pohřebiště, Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava


 • součást lokality

  Křížová - Křížová ulice - Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ulice č. 112/4, Jihlava


 • katastr

  Jihlava

 • trať

  Křížová ulice


 • popis lokality

  Pohřebiště
  Kromě sakrálních a obranných účelů sloužil interiér kostela jako pohřebiště. Charakter výzkumných prací v letech 2009 a 2010 sice neumožnil prozkoumat celou plochu halového trojlodí, nicméně četné nálezy kostrových pohřbů v anatomické poloze odhalené v sondách naznačují využívání celého interiéru ke křesťanským pohřbům. Nebožtíci byli do hrobů ukládáni většinou hlavou k západu. Jediný celkově zachovalý hrob se podařilo odkrýt na jižní straně trojlodí u obvodové zdi (obr 8), kde byla pohřbena dospělá žena (30–41 let) malé postavy (kolem 147 cm) s gracilní kostrou. Podle zlomků keramiky v hrobovém zásypu lze pohřeb datovat do 15.–16. století. Na severní straně vítězného oblouku byla zkoumána cihlová dřívějšími zásahy bohužel kompletně zničená barokní hrobka, která je vyplněna stavební sutí.


 • obrazy

  img0607.jpg


 • ulice

  Křížová


 • Spádová obec

  Jihlava


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Archeologické výzkumy v dominikánském klášteře v Jihlavě."


 • archeologické výzkumy

  2009 Jihlava, Křížová ulice č. 112/4, kostel Povýšení sv. Kříže, rekonstrukce


 • autor

  ZimolaAktualizováno: 30. 12. 2012

Jihlava, Kostel Povýšení sv. Kříže, dokumentace hrobu H 1. Autor: M. Krutiš, 2009.