Encyklopedie dějin Jihlavy

Křížová - Křížová ulice - Presbytář, kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava

Presbytář, kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava


 • součást lokality

  Křížová - Křížová ulice - Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ulice č. 112/4, Jihlava


 • katastr

  Jihlava

 • trať

  Křížová ulice


 • popis lokality

  Presbytář
  V rámci rekonstrukce celého areálu a pokládání nové betonové podlahy bylo v presbytáři odkryto několik zajímavých podpovrchových objektů sloužících k liturgickým účelům a pohřbívání. Jedná se o pilíř pro oltářní menzu ve východním závěru chóru postavený jako plášťová konstrukce z biotitických rul a částečně žulových bloků, jehož výstavba byla datována do druhé poloviny 13. století. Kamenný základ pro oltář byl postaven patrně již v době postupné výstavby chrámu v polovině 13. století a představuje jeden z nejstarších objektů v presbytáři.
  Sondáží několika míst byl zjištěn sklon původního povrchu, do nějž byly obvodové zdi presbytáře zahloubeny. Nejstarší část chrámu stavitelé založili na poměrně prudkém svahu se spádem od západu k východu směrem k hlubokému údolí Jihlávky. Terén byl v místě stavby uměle dorovnáván tak, aby bylo vyrovnáno převýšení, které činí na sedmnácti metrech 1,30 m, což působí nemalé statické problémy. Vzhledem k absenci nálezů románských kamenných článků a na základě nálezů keramických zlomků kuchyňských nádob datovaných do 13. století můžeme počátek výstavby presbytáře položit do období kolem roku 1250 a spojit ho s gotickým slohem.


 • obrazy

  img0600.jpg img0599.jpg img0598.jpg


 • ulice

  Křížová


 • Spádová obec

  Jihlava


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Archeologické výzkumy v dominikánském klášteře v Jihlavě."


 • archeologické výzkumy

  2009 Jihlava, Křížová ulice č. 112/4, kostel Povýšení sv. Kříže, rekonstrukce


 • autor

  ZimolaAktualizováno: 30. 12. 2012

Jihlava, Kostel Povýšení sv. Kříže, presbytář, sedile na jižní straně. Autor: M. Krutiš.