Encyklopedie dějin Jihlavy

Jakubské náměstí, Kostel sv. Jakuba Většího, Jihlava

Kostel sv. Jakuba Většího, Jihlava


 • ulice

  Jakubské náměstí

 • charakteristika

  Jihlavský městský farní chrám sv. Jakuba Většího byl postaven ve 40. a 50. letech 13. století v gotickém slohu a byl během následujících osmi staletí nesčetněkrát přestavován a opravován. Dnešní podoba chrámu je výsledkem puristických úprav prováděných ve druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. Nachází se v jihovýchodní části středověkého jádra města Jihlavy na Jakubském náměstí vedle současné fary (Lazebnická ulice č. 1). Farnost, jejíž kořeny sahají do 13. století, je od středověku dodnes spravována premonstráty, od r. 1591 premonstráty strahovskými. Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě je součástí brněnské diecéze a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů sv. Ignáce v Jihlavě, sv. Jana Křtitele v Jihlavě a Nejsvětější Srdce Páně v Malém Beranově.


 • území

  Jihlava

 • majitelé

  Královská kanonie premonstrátů na Strahově

 • firmy a instituce

  Strahovský klášter


 • současný stav

  Památkově chráněný objekt


 • obrazy

  img0526.jpg


 • stavebně historické průzkumy

  2005 Jihlava, Jakubské náměstí, farní kostel sv. Jakuba Většího, SHP.


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 25. 12. 2012

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě, pohled z jihu. Autor: D. Zimola