Encyklopedie dějin Jihlavy

Masarykovo náměstí 102/65, Kostel sv. Ignáce, Jihlava

Kostel sv. Ignáce, Jihlava


 • ulice

  Masarykovo náměstí 102/65


 • území

  Jihlava

 • majitelé

  Královská kanonie premonstrátů na Strahově


 • stavební vývoj

  V severním rohu Masarykova náměstí vybudovali jezuité koncem 17. století chrám sv. Ignáce s bohatou barokní výzdobou. Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. V horní řadě zleva to jsou sv. Alois, sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Stanislav Kostka, v prostřední řadě sv. Josef a sv. Jan Křtitel, v dolní řadě pak sv. Petr a sv. Pavel, mezi nimi pod balkonem je soška Panny Marie. Kostel byl postaven v letech 1683-1689 italským stavitelem Jacopo Braschou především z peněz vzdělaného lékaře a jihlavského měšťana Petra Šmilauera. Tento velký mecenáš má pod barokní kazatelnou mosaznou pamětní desku.

  Pýchou kostela donedávna byla socha Ukřižovaného, tzv. Přemyslovský kříž, která se do Jihlavy dostala na počátku 14. století z Německa. (Nyní se nachází v depozitáři Strahovského kláštera v Praze.) Z jiných cenných památek se zmiňme o unikátní plastice Piety, jež spadá do okruhu tzv. krásných českých madon. Ta je umístěna v kapli na epištolní straně oltáře.
  Působivou atmosféru interiéru podtrhuje kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce od J. Raaba rozměrná nástropní freska K. Töppera a štuková výzdoba. V sakristii kostela jsou uloženy ostatky jihlavského misionáře Augustina Strobacha, jehož jméno je spjato s Mariánskými ostrovy, kam se dostal již ve druhé polovině 17.století a kde mučednickou smrtí zemřel. Chrám sv. Ignáce je známý výbornou akustikou, která umožňuje pořádání oblíbených koncertů duchovní hudby.


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 23. 12. 2012