Encyklopedie dějin Jihlavy

4, Dominikánský klášter

Dominikánský klášter


 • č. orientační/popisné

  4

 • charakteristika

  Dominikánský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže v Jihlavě představuje monumentální architektonický celek. Jeho stavební počátky můžeme položit do období příchodu dominikánské komunity do města. Architektonické detaily, jakož i samotné řešení sakristie i presbytáře kostela datují založení kostela do 50. let 13. století. Stavba se tak zařazuje do architektonického proudu, který reprezentují časově pevně uchopitelné církevní stavby, především cisterciácké. Snad nejblíže má jihlavský dominikánský kostel ke druhé stavební etapě presbytáře kostela cisterciaček v Oslavanech, jež bývá zařazována do 40. let 13. století.22 Podobně lze jmenovat klášter cisterciaček v Tišnově23 budovaný ve stejném období nebo vzdálenější kostel sv. Františka v Anežském klášteře v Praze (1238-1245).24 Dispozici jmenovaných staveb se však vymyká halové trojlodí, pro které v tomto období neznáme žádnou analogii. Jedná se tedy zřejmě o první takovouto stavbu, kterou následovaly další mendikantské kostely v závěru 13. století, kdy hala zcela převládla.
  Nelze než souhlasit s Dobroslavem Líbalem, že se jedná o podivuhodnou, v evropském měřítku nezhodnocenou a nezařazenou stavbu.25 Tato monumentální stavba, vymykající se svou dispozicí dosavadním stavbám v širokém okolí, byla zjevně podmíněna ekonomickou sílou hornické Jihlavy, která takovéto dílo mohla umožnit.


 • stavby

  Kostel Povýšení svatého kříže, Jihlava
  Křížová 112/4


 • autor

  MertaPeška-Zimola


Aktualizováno: 11. 01. 2013