Encyklopedie dějin Jihlavy

Husova 10/1622, Husova č. 10, měšťanský dům, Jihlava

Husova č. 10, měšťanský dům, Jihlava


 • ulice

  Husova 10/1622


 • území

  Jihlava

 • majitelé

  1554 Georg Khirrchperger, před 1570 Jorg Khirch(er)ch, 1576/1577 Jorg Glasskopf, 1588 Georg Gloskopf, 1611 bratři Nikodem a Thoma Wollikovi, 1616 Georg Glaskopf, 1623 Nicodemo Bulik, 1658 Caspar Heilman, 1669 Mathes Heilmann, 1704 Judith Heylmannová, 1706 Andreas Heylmann, 1706 Salomon Augustin Englschall, 1720 Frantz Bernard Steyer, 1747 Johann Steuer, 1791 dědicové, 1800 Mathias Komph, 1802 Johann Nowak, 1817 Joseph a Josepha Wase, 1818 Mathes a Katharina Sieglovi, 1846 Ignaz Siegl, 1850 Mathias a Maria Kmentovi, 1879 Johann a Elisabeth Kmentovi (majitelé dle M. Ebela, 2000)


 • současný stav

  Dvoutraktové klenuté přízemí je podsklepené v přední části při ulici. Dispozice plochostropých pater sestává vždy ze tří příčně situovaných traktů. Krajní díly tvoří světnice předělené příčkami. Ve středním díle je vysoká síň s horním osvětlením, která prostupuje obě podlaží a vrcholí klenutým nástavcem prolomeným okny. V úrovni druhého patra je síň předělená pavlačí s bývalými černými kuchyněmi. Dům kryje nízká, okapově orientovaná sedlová střecha. Nástavec vystupuje nad hřeben, kde je zastřešený samostatnou sedlovou střechou s valbou. V prvním patře je v přední světnici trámový záklopový strop s malovaným letopočtem 1599.


 • stavební vývoj

  Nejstarším jádrem dispozice se jeví mělce zapuštěná komora v zadním díle přízemí. Zde lze v počátcích zástavby parcely ve 13. století předpokládat zděný blok komory s obytnou místností (jizbou) nad ní. V přední části parcely lze předpokládat dřevohlinité konstrukce. V další stavební fázi byl dům již v celém rozsahu zděný, v předním díle podsklepený a zřejmě patrový. Časově lze tuto fázi vymezit snad do první poloviny 15. století. Rozsáhlá přestavba spojená se zaklenutím přízemí a vznikem renesančního domu s vysokou síní je dendrochronologicky přesně datována do doby kolem roku 1563. Určit lze i stavebníka. Byl jím Georg Kchirrchperger, který dům podle registru městské daně vlastnil v letech 1554 – 1575. Další majitel, Georg Glaßkopf, v roce 1599 asi jen nechal malovat stropy prvního patra a snad provedl další, dnes již nečitelné úpravy domu. K těmto úpravám mohlo patřit osazení portálu, z něhož zůstalo torzo v podobě římsy s vlysem nad dnešním vstupem z ulice. Renesanční zastřešení mělo nejspíše podobu nízké zaatikové střechy se středním úžlabím
  K výměně renesanční střechy za zcela odlišnou vyšší sedlovou střechu štítové orientace došlo podle datace zbytku starého krovu do roku 1655. S výměnou byla spojena přestavba nástavce vysoké síně, jeho rozšíření východním směrem, zvýšení a nové zaklenutí. Poslední podstatnou historickou stavební úpravou domu byla další změna zastřešení. Štítově orientovanou raně barokní střechu nahradila okapově orientovaná střecha posazená na půdní polopatro. Došlo k ní krátce po roce 1875. Je nanejvýš pravděpodobné, že při této úpravě bylo změněno uliční průčelí do podoby, která je na historických fotografiích ještě z první poloviny 20. století.


 • obrazy

  img0128.jpg

  img0129.jpg img0144.jpg img0145.jpg img0146.jpg img0147.jpg img0148.jpg img0149.jpg img0150.jpg img0180.jpg img0181.jpg img0182.jpg img0183.jpg img0184.jpg img0185.jpg img0186.jpg img0187.jpg img0194.jpg


 • autor

  Borský


Aktualizováno: 31. 12. 2012

Zástavba s kostelem na katastrální mapě Vyskytné z roku 1780 (výřez). Autor: SOkA Jihlava, f. Archiv m. Jihlavy – Městská správa do roku 1848. Vrchnostenský úřad, inv. č. 969.