Encyklopedie dějin Jihlavy

Jana Masaryka, Kostel sv. Ducha, Jihlava

Kostel sv. Ducha, Jihlava


 • ulice

  Jana Masaryka


 • území

  Jihlava


 • vznik

  1572


 • stavební vývoj

  Kostel sv. Ducha byl postaven v roce 1572 jako svatyně pro nový jihlavský hřbitov, založený v roce 1559, když dosavadní hřbitov okolo kostela sv. Jakuba již nepostačoval.

  Kostelík je jednolodní orientovaná stavba s dlouhým, odsazeným, trojboce ukončeným kněžištěm a s lodí obdélníkového půdorysu. Nad jejím západním průčelí se zvedá dřevěná zvonice. Plášť kaple podpírají pilíře, které se skládají z volutových postamentů, kónických dříků a volutových nástavců. Okna v závěru kněžiště jsou oválná, na bocích vysoká s půlkruhovým záklenkem, rámovaná obdélnou lištou s klenákem a nadokenní římsou. Západní průčelí člení pilastry s římsovými hlavicemi nesoucími průběžnou římsu. Nad ní trojetážový volutový štít s pyramidami na bocích. V ose západního průčelí je hlavní vstup do kaple, flankovaný toskánskými sloupy nesoucími úsek masivního římsového kladí s pyramidami. Kněžiště je zaklenuto valeně se styčnými výsečemi a lunetovým závěrem, loď má valenou klenbu se styčnými výsečemi. Hrany lunet jsou vytaženy do nízkých hřebínků. Klenební kápě vybíhají do římsových patek, u vítězného oblouku končí florentskými konzolami štítového tvaru.

  Svatyně byla původně zasvěcena sv. Trojici, ale ještě v 16. století bylo její svěcení změněno na sv. Ducha. Její renesanční podoba byla zničena za švédské okupace v roce 1645 a znovu byla postavena v barokním slohu v roce 1661 strahovskými premonstráty. V rámci úprav dochází v 18. století k obměně mobiliáře. Kromě jiného, dostávají boční oltáře obrazy V. Noseckého "Kristus na kříži" a "Kristus na klíně Panny Marie". V roce 1858 byl kostel opravován a vymalován, ale již v roce 1868 je hřbitov zrušen. Smlouvou z října 1890 přecházejí pozemky bývalého hřbitova včetně domku hlídače na město. V roce 1891, po zbourání hřbitovní zdi i vstupní brány, byla jeho plocha přeměněna na park. V roce 1892 byl kostelík na náklady města novobarokně upraven podle projektu architekta R. Völkla. K současnému jedinému zařízení kostela patří 12 náhrobníků ze zrušeného hřbitova.


 • autor

  Zimola


Aktualizováno: 23. 12. 2012